Home
Missie van de Centrumkerk

ter Overdenking
Kidsclub
Geschiedenis
Jongeren hoek Stonfutu's belicht
Hulp gevraagd
Email ons
Aktueel

Foto's

Links
Kerkdiensten

Voor de Officiele Basketbal regels klik "hier"
voor
wijziging van de regels klik "hier"
voor een leuk spelletje klik "hier"
voor volleybal regels klik "hier"
voor een volleybal regels diagrammen klik "hier"

Jongeren hoek

De Christus Generatie

Zondag was “jeugdzondag” in onze kerk. Onze studenten van de lagere- en mulo school  waren in zo’n geestelijk verfrissing. Zij zaten in vuur en vlam voor onze God; het was gewoon ontzagwekkend. Het heeft mij goede hoop gegeven voor de toekomst van ons volk en onze wereld, vooral in het licht van de problemen en de strijd waar ons volk momenteel mee wordt geconfronteerd.

Een van de studenten die sprak heeft echt in de roos geschoten. Zij gaf aan, dat zij lid was van de zgn. “X Generatie”; de titel, die door de media aan haar organisatie was gegeven.
Die ogenschijnlijk was :zonder hoop, doelloos, stuurloos, zonder toekomst enz. .
Ze zei, dat dit haar heel erg verward had om dit alles te horen en zij hield niet van de titel totdat het haar te binnen schoot, dat “X” in het Grieks “Chi” betekent, wat tevens het symbool is van onze Heer en Redder Jezus Christus.
Dus haar generatie is de “Christus Generatie” en ze gaf te kennen zonder zich ervoor te schamen dat zij en de jeugdgroep bijzonder trots waren, deel uit te maken van deze referentie en dat zij van plan waren hun leven zodanig te leiden dat het duidelijk zou zijn voor allen, dat zij waarachtig deel uitmaakten van de Christus Generatie, wow!!!!

Dus alle jongelui waar danook en alle ouders, van wie hun kinderen deel uitmaken van deze groep “wees niet ontmoedigd dat de samenleving jullie stigmatiseert en jullie de rug toekeert”.
Tenslotte zie hoevelen Christus de rug toekeerden 2000 jaar geleden; zo velen dat Hij op wrede wijze om het leven werd gebracht.
Maar de kwade bedoelingen van de mens heeft God ten goede gekeerd. Hij heeft Jezus uit de dood doen verrijzen en overal waren mannen en vrouwen overwinnaars over zonde en dood.
Dit is kenmerkend of typerend voor jullie organisatie; wees trots een X-er genoemd te worden en verklaar aan hen, waarom jullie blij zijn deze titel te mogen dragen!

Wat een prachtige gelegenheid om het goede nieuws van het evangelie te kunnen delen met mensen, die te snel zijn met hun oordeel.!
Draag het symbool van de titel zodat het voor iedereen zichtbaar is!
En de vraag aan jullie die nog geen deel uitmaken van de generatie van Christus, wat weerhoudt jullie daarvan?
Trek tijd ervoor uit om jongeren die Christus nog niet kennen te koesteren; strek je naar hen uit en geef hun begeleiding. Laat door jou, Christus zijn Liefde voor hen zichtbaar zijn.
Zijn wij tenslotte niet allemaal deel van de “Christus Generatie”?
God’s zegen voor jullie allemaal.

Greg Dutson

Opmerking: Overgenomen van buitenlands artikel

   
 
 
Design & Hosting by Spang Makandra