Home
Missie van de Centrumkerk

ter Overdenking
Kidsclub
Geschiedenis
Jongeren hoek Stonfutu's belicht
Hulp gevraagd
Email ons
Aktueel

Foto's

Links
Kerkdiensten


Aktueel

 • Op 1 augustus a.s. zal er een gezellige middag zijn voor jong en oud in
  "Ons Huis" en wel om zes uur 's middags. Er zullen verschillende
  attrakties zijn zoals rappers, clowns, muziek, dansdemonstraties en
  allerlei spelletjes waaraan prijsjes verbonden zijn.
  Verder hapjes en drankjes tegen redelijke prijzen. De opbrengst is voor de
  reparatie van de Centrumkerk.
  Aan de poort zal een vrijwillige bijdrage gevraagd worden.
   

 • Op 2 augustus a.s. zal er een concert worden gehouden in de Centrumkerk
  om 19:30 uur. Medewerkers aan het concert zijn:
  - Dhr. Harry van Wijk, kerkorganist uit Amersfoort, Nederland die
  momenteel belast is met de opleiding van kerkorganisten onder auspicien
  van de Nationale Volksmuziekschool.
  - Het Gemengd Vocaal Ensemble Singi Prisiri'96
  - Voices in Praise van de Zevende daagse Adventisten.
  De opbrengst hiervan is voor de reparatie van de Centrumkerk
  Informatie over toegansbewijzen te verkrijgen bij de kosteres en de
  kerkeraadsleden van de Centrumkerk, de Betlehemkerk en de Morgensterkerk
   

 • Per 1 januari 2008 zullen de kerkenraadsleden C.Wijngaarde en R. Voigt uit treden. De kerkenraad heeft voorgedragen Zr. J. Tjon als nieuw kerkenraadslid. Schriftelijke reacties kunnen binnen twee weken ingediend worden bij de kerkenraad.
   

 • Kerstenveloppen zijn uit en zijn te verkrijgen tijdens de kerkdiensten.Uw ondersteuning is van enorm belang voor de instandhouding van de kerk en het werk voor armvoogdij.
   

 • Hervormd Suriname is ook uit en de mogelijkheid bestaat nu om het via de post te krijgen. Voor verdere informatie zie het kerkblad.
   

 • Elke maandag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur zijn de deuren van de Centrumkerk open voor een ieder die in stilte zou willen bidden of zich terug zou willen trekken voor meditatie. Kontaktpersoon Zr. I van de L'Isle. (455588)  Voor meer informatie, maakt u kontakt met de kerkeraad of
  email us.

   
 
 
Design & Hosting by Spang Makandra